نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

توجه
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
 

این وبلاگ بنا به به دلایلی تا فردا تعطیل استقهقهه 

 

 http://donyayesabzeman.persianblog.ir/ دنیای سبز من را بخوانید


 
 
به خاک سپرد
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٤
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
گریه کردم
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
محو
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
راستی چرا؟
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٢
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
دکتر جان گری
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
هر جه گفتم
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
گفته باشم...
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
← صفحه بعد