نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱
 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

عشق یعنی ...

چیزی که شادی به خونه می آره تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

                                                                                                           love is what makes a happy home تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
 

عشق یعنی

آخر هفته با هم

بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

love is spending your weekend together


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٩
 

اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com


تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 عشق یعنی مهربانیتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
 

عشق یعنی ...

زمانیکه هیچوقت فکر نمی کردی به این خوبی باشهزبان

                                                                                                                    love is when the future has never seemed better


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
 

عشق یعنی ...

یافتن جنبه خوب هر چیزهورا

                                                                                                          love is

finding that silver liningقلب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٧
 

اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    www.zibasazi.bahar-20.com

عشق یعنی تشویق بچه ها به دانش اندوزی تشویق

                                                                                                                     loveis encouraging their search for knowledgeهورا


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٤
 

عشق یعنی ...

تماشای آب شدن قندیل هاچشمک

                                                                                                             love is

watching those icicles formشیطان