نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

روز دوستی مبارک
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
 

گفت : تبریک

گفتم : به چه مناسبتتعجب

گفت : یعنی نمی دانی ؟

گفتم : نه ! چی رو باید بدانم

گفت : روز عشق ، دوستی ومهربانی  قلب

خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.irگفتم


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
 

 عشق یعنی

مهربانی را  به کودکان بیاموزیم 8446845-lg.jpg


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
 

 

 عشق یعنی نقطه ضعفاشو بشناسیچشمک


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
 


 عشق یعنی برای دیدنش لحظه شماری کنی


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
 

عشق یعنی ....

جادویی که هیچوقت تمام نمی شه

loev is a magic that never fades1194116246love.jpg


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
 

عشق یعنی...

اون کتابی که دوست داره برایش بخری لبخند


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
 


بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
 

تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com !!!!!!!!!!تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
 

          اینجا سرزمین سبز است

سرزمین مهربانی 

دوستی و عشق به وطن است

تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comعشق یعنی  بهش بگویی بدون آرایش هم قشنگه


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
 

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۱٠
 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comعشق یعنی باور کردن حرفهای اون راجع به فر صتهایی که ازدست داده تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٩
 


 
 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٥
 

عشق یعنی

دلی پر از خوشبختیاسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید    بهاربیست    zibasazi.bahar-20.com

                                                                                                         love is   a heart filled with happinessقلب