نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٤
 

عشق یعنی ... 

به دنبال اقبال خود رفتن  

       Love is  ...                                                             following your star                                                  


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٢
 

عشق یعنی ...     

وقتیکه تو در کنارمن هستی                 

                       قلب  چشمک                             

                                                                                                                                                                                   

  ...  love is

                  when you're near me  ...                                                                                                                                                                                     


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۱
 

عشق یعنی...

  چیزی که همه چیز را تغییر می ده

                                                                                    هورا                                     love is

   what changes everything...


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢٠
 

عشق یعنی ... 

دست دوستی به هم دادن  قلب 

Love is...

...holding out a hand in friendship  لبخند

  


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٩
 

عشق یعنی ...   فرشتهقلب 

چیزی که نمیشه جاروش کرد  چشمک کرد      

                                                                     قلب    love is  
something that can't be
swept away
  


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۸
 

عشق یعنی ... 

گرفتن تصمیم صحیح  

                                                                                                                        قلب   love is

making the right decision  ...


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٧
 

عشق یعنی ... 

چیزی بیشتر از یه فرمول ساده 

                                                                                                                                     قلب   

  ...love is

  making the right decision  ...


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٦
 

عشق یعنی ...

گرونترین غذای رستوران را انتخاب نکنیم  

                                       قلب                                                                         

    not picking the most

expensive dish on the menu


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٦
 

عشق یعنی ...

شادی خنده قلب

                                               ...love is

                                                   clicking

                                                                                                                 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٥
 

عشق یعنی ...  

     ... love is 

از کیم کازالی ترجمه زهره مهراحسنی

این کتاب را پسرم برای تولدم خریدلبخند با یک دنیا تشکر قلبکه از عشق بگویم  تشویقهورا


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱۳