نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۳٠
 

عشق یعنی ...

زندانی نکردن رویاها                                                                            love is

                                                                                                          

not bottling up your dreams

           


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٦
 

 

 

 

 

  عشق یعنی...                      

به خانواده همسر هم علاقمند بودن

                                                          

  

 love is

taking an intrest in her family

 

 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٥
 

عشق یعنی ...

وقت گذاشتن برای بیرون رفتن با خانواده

                                                 قلب                                            love is   

                                                   

                 taking time out to be  with  the family  هورا


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢۳
 

عشق یعنی ...        

مهمترین چیز در خانه                      قلب                   love is 

         whats  most  needed  in  a  home   


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٢
 

عشق یعنی     

پدال زدن در یک خط   

 love is  pedaling  the  same line 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٠
 

عشق یعنی ...

 آشپزی کردن به نوبت                   نیشخند

                                                                  love is     

      taking turns at cooking                                                                                                                      


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٩
 

    عشق یعنی...                                                        

داشتن یک کتابخانه خانوادگی                                        

                                         تشویق                     love is           

building a home library                                              


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱۸
 

عشق یعنی ...  

چیزی که خونه را خونه می کند    هورا

                                                                               love is         

                                                                                                                               Making a house a home


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٧
 

   عشق یعنی ...

چیزی که همیشه درجه اوله

                                                

always first گریه love is

 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٦
 

عشق یعنی ...    

پیشگویی آینده با همدیگه تعجب

                                                                                                                     

love isقلب guessing  into the  future  together


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٥
 

عشق یعنی ... 

پرواز با قالیچه پرنده  

                                             تعجب                                          love is            

like amagic carpet ride  

 

    


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٤
 

لبخندعشق یعنی ...

غرق شدن در احساسات             قلب                is    love 

                               being  swept  up  in  emotion             


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱۳
 

عشق یعنی ...

 شادی                       قلبخنده                           love is

clicking...  


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٢
 

عشق یعنی... دوری فقط به اندازه دو دست 

قهر                                              

Love is being no farther apart than a couch

              


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٠
 

      عشق یعنی داستان دو نفر                      

                      لبخند             

love is  Story of  two people      

  

 

 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٩
 

                                                     

         عشق یعنی ...

یه جورقدرت قلب لبخند                                              

                                            قلبLove  is

A power چشمک  


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۸
 

عشق یعنی ... 

یه معجزه  

                                                                                                                                         love is                                                                   amiracle                                                                                                                     


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٦
 

عشق یعنی ... 

 فراموش نکردن  

loveis...   

unforgettable you  لبخند