نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۳٠
 

عشق یعنی ...

کسی که هوا تو داره  قلب 

                                                                                 هورازبان                            love is          

        someone to protect you


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢٦
 

 

 عشق یعنی انجام کارها باهم  زبان                                                                                    

قلب loveis            

  doing things together                                                                                                                      


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢۳
 

عشق یعنی

ابراز احساساتقلبلبخند

                                               

خجالت love is

 showing your affection 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٦
 

 

عشق یعنی رشد کردن

   love is   growing  تعجب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱٠
 

  عشق یعنی...

سرکنترل دعوا نکنیمقلب

                                                                                                                           is Sharing the remote control   love          


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٧
 

عشق یعنی ...

فصل خرمن عواطف

                                                                love is     the harvest of your affections  


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٧:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٤
 

عشق یعنی ....

نگه داشتن گذشته ها نه دور ریختن آنها مثل برگهای خشک

                                                                                   

Love is not raking up the past like

                                                                           dead leaves


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢
 

عشق یعنی ...

خوشحال کردن اون موقعی که ناراحته

                                   خنده                                                                                     

love is...

... cheering her up when she's got the "blahs"