نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۳٠
 

عشق یعنی ...

دلی پر از خوشبختیقلب

                                                                                                love is a heart filled with happiness

                                                                                      


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٩
 

عشق یعنی ...

یه خونه در مزرعه

                                                 قلب                                                          love is   a  home on the range


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٧
 

عشق یعنی ...

کلیدتعجب

                                                                                                           love is the keyقلب 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢۱
 

عشق یعنی  ....

به هنگام سختی از همدیگه مراقبت کردن

                                                                                                              love isهوراقلب

                                                                                                              caring when the going gets hard


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۸
 

عشق یعنی ...

قول من به تو

                                                                                                     LOVE IS

                                                                                             قلب

         MY  PROMISE TO YOU


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٧
 

عشق یعنی ...

چیزی که گرما وسرما سرش نمیشه

                                                      هورا                                            love is

weatherproof


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱٦
 

عشق یعنی

آواز خواندن در بارانزبان

                                                                                                   love is

singing in the rainتعجب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۳
 

عشق یعنی ...

همیشه حاضر بودن

                                                                                     چشمک                         love is  always being there


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٧
 

عشق یعنی

شانه ای که بشه روش گریه کنیقلب

                                                                                                                                  love is  a shoulder to cry onچشمک


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٥
 

عشق یعنی ...

درست کردن یه آدم برفی درست به شکل اولبخند

                                                                                                                                          love is             making the snowman  look  like him


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢
 

عشق یعنی ...

جایی که برای دو نفر جا داره{#emotions_dlg.e43}  {#emotions_dlg.e11}

                                                                                                                                         love is    a heart big enough for two