نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

!
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳٠
 

عشق ما نباید صرفا واژه های زیبا وکلام قشنگ ، بلکه باید عمل خلوص نیت باشد.


تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com

 تازه گریهعشق یعنی روز تولدش یادت نره

 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٩
 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comعشق نیروی برترلبخند

هرگز برمال وثروت و خوشبختی دیگران غطبه نخورید وبرکسی حسد نورزید.

ازکتاب : عشق نیروی برتر


 
 
نامه چار لی چاپلین به دخترش
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٦
 

دل به زر و زیور نبند زیرا بزرگ ترین الماس این جهان آفتاب است و خوشبختانه این الماس برگردن همه می درخشد اما اگر روزی دل به آفتاب چهره ی مردی بستی ، با او یک دل باش . به مادرت گفته ام در این باره برای تو نامه ای بنویسد. او عشق را بهتر از من می شناسد و او برای تعریف یک دلی ، شاید شایسته تر از من است .می دانم که پدران و فرزندان ، همیشه جنگ جاودانی با یکدیگر دارند. با اندیشه های من ،جنگ کن دخترم. من از کودکان مطیع ،خوشم نمی آید.

به نقل از مجله شادکامی


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٤
 

مرد وزن باید از لحاظ باطنی با هم یکی شوند وچنان عشقی را در دل جای دهند که هیچ عاملی موجب برهم زدن آن نشود وبه عبارت بهتر دو قلب سرشار از مهر بایستی از چنان عشقی آکنده گردد که هرگز از این موهبت آسمانی تهی نشود و ظاهر وباطن یکی گردد.قلب

از کتاب عشق نیروی برتر


 
 
سوخته بال
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٢
 

چه پروازی بود /آمدنم به سویت /ای یار/که پرچین صداقت / عرق شرم نشست/

ومفهوم عشق/سربه زیر افکند/چه پروازی بود/افسوس/ آن پروانه/ که پروازش را/بر فراز گل های  نیلوفر می افروخت/ په حقیرانه سوخت / از کوچه فریاد می آمد /

آی.... کجایی ؟/ از سرکوچه بیداد می آمد/ آی ... کجایی ؟/ ومن در هفت برج عشق/ خود را به تو بخشیده بودم / چه پروازی بود/ آمدنم به سویت/ ای یار .

رسو ل نجفیان


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٩
 

در عالم عشق که جهان دگر است

عرض دگر است وآسمان دگر است

هر قافله را راه بدین بادیه نیست

کاین بادیه را راهرون دگر است


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٩
 

تنها عشق اصیل و مهر بی چشم داشت است که می تواند ازدواج را به شکوفایی برساند.قلب


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٥
 

بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.comهستی را باید از راه عشق شناخت. آن گاه خدا را خواهی شناخت. خدا چیزی نیست جز روی آوردن به هستی از راه عشق

اوشو


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱۳
 

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ وفرحبخش نوائی داردلبخند

گلستان سعدی


 
 
هم چنان از عشق
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٢
 

روز که می آید آن صدای درخشان

دل خوشی بودن من است ، هماره

شب که می آید ، من وطنین صدایت

تا به دگر روز ، تا صدای دوباره

=

اینک آه ای صدای مخملی دوست !

من همه تو هستم وتو من به تمامی

زندگی من صداست ، زندگی من

در تو خلاصه است ای صدای گرامی !

حسین منزوی


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱۱
 

آرزو ، آرزو ، آرزو بازهم آرزو

آرزو هایم زیباستزبان


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٠
 

اوشو می گوید :

 پیام من عشق است . پیامی ساده که هیچ پیچیدگی ندارد. هیچ آیین

وتشریفات ، اصول اعتقادی وهیچ نظریه ای فلسفی ندارد. یپام من رویکردی ساده و مستقیم به زندگی است.تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٩
 

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com  زندگی زیباستتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar-20.com


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٧
 


پرنده پرواز می کند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

ونامه ای برایم خواهد آورد از آن دور دستها


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۳
 

عشق یعنی ...

وقتی اون نیست با گل ههایش صبحت کردن

love is talking to her plants while shes away

 


 
 
سال نو مبارک
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢
 

عشق یعنی

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com زمانیکه هیچوقت فکر نمی کردی به این خوبی باشه

                                                                             love is when the future has never  seemed better