نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

خواهم گفت:
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
 

می بینی بهار می آید

بهار

 


 
 
فصل من / فصل تو / فصل ما !
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
 

بهار نزدیک است

می بینی!

ومن

وتو

آشتی خواهیم کرد - راه خواهیم رفت

همگام با بهار


 
 
تو را دوست می دارم!
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
 

Sparrow.jpg 


 
 
آهنگ
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
 

از دور دست ها صدای آهنگ زندگی می شنوم

باور می کنی

وتو در انتظار خوشبختی

ومن برایت شعر خلق می کنم

برای خشنودی زنی از تبار رویاها

 


 
 
کاشان
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۸
 

 خواب دیدم

اهل کاشانم،اما

شهر من کاشان نیست

شهر من در افکارم گم شده


 
 
شعر
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢
 

خنده هایت / الهام بخش شعر های من بودچشمک

می دانستی / زن مرده / پس لبخند بزن بر شعر های من