نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

گلها را تقدیم می کنم به همه ی انسان های پاک سرشت
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۸
 

 


 
 
ماهی های شیطان!
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٧
 

 


 
 
همسایه!
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢٦
 

کاش مردگان هم می توانستند حرف بزنند! آنوقت ازمن به تو می گفتند!

 که دوست می دارم همسایه فرشتگان باشم، وتو خوشحال که دلتنگ من نمی شوی!

این را در قصه های عاشقان خواندم

 


 
 
فریاد
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۱
 

نه کتابی خواندم

 نه شعری سرودم

ونه شخصیت های داستانم در ذهنم پرورش دادم

فقط!

روی کاغذ یک کوه کشیدم ودر بالاترین نقطه ی آن فریاد زدم!

مهربانی زیباست

زیبا


 
 
رویا
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٩
 

رویاهایم را با تو تقسیم می کنم

                                       فقط با تولبخند


 
 
با هم بودن زیباست
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۸
 

مرغان دریایی با هم بودن را دوست می دارندقلبلبخند


 
 
رویای من!
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۳
 

می گفت : من با رویای خود زندگی می کنمقلب اعتقاد دارم و ایمان خواهم داشت که همیشه خدا مرا دوست خواهی داشت حتی زمانی که پرواز کنم در آسمان چشمک


 
 
تقدیم به همه ی عاشقان خوب !
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٩
 


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٧
 

بامن حرف نزنکاش مرا درک می کردی !


 
 
 
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٥
 

عشق یعنی...

تبدیل رویاها به واقعیت

                                                                                                            love is

                                                                                                                  turning your dream into reality  لبخند