نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

سهراب سپهری
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٠
 

مردمان را دیدم.

شهرها را دیدم.

دشت ها را دیدم.

نورو ظلمت را دیدم.

و گیاهان را در نور، و گیاهان را در ظلمت دیدم.

جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم.

و بشر را در ظلمت دیدم.

اهل کاشانم، اما

شهر من کاشان نیست.


 
 
!!
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٩
 

می بینی؟ پروانه های عاشق می درخشند در یک روز غبار گرفته دلم!


 
 
سهراب سپهری
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳
 

همیشه خودم را در پس یک در تنها دیده ام