نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

نام داستان من
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۳
 

پیش بینی!

ناراحت

امروز که نه؛

 


 
 
بی ربط
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٧
 

من خوشبخت ترین ...نم

زیرا گفت: آدم های مهم را در آخر سریال می نویسند ؛

و با حضور....

قهقهه

تو خوشبختی، زیرا در خودت فرو رفتی ، ......

شیطان

او خوشبخت ترین است

زیرا آدم های سیاه را  در خیابان های  ترک  خورده

دید!


 
 
باور کردی...
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٤
 

دیروز آسمان

بارید

رعد شد

 خروشید

همصدا شد 

با من!از خود راضی

ضایع کردی

ضایع

مثل همیشه

یادمان نرود که ....