نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

جدی می گی؟
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱
 

زن گفت: غیرت به چیست؟

مرد گفت:


 
 
همین امروز
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٩
 

 در دفتر نقاشی ام نوشتم پاییز .

بدون شرح!

 بدون شرح لبخند زد.


 
 
وقتی فهمیدم
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٢
 

موج دریا ؛ سایه ام را با خود بُرد! تنها تر شدم!


 
 
بگو؛
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱۳
 

نفهمیدم فلسفه هایت را  در کدام قسمت مغزم جا سازی کنم!


 
 
او
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٠
 

وقتی، عذاب وجدان گرفت؛ از سایه ام فرار کرد.