نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

بهار که بیآد
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
 

نفس می کشند

...

دور می شوند

کلمات سرد تو 

با آمدن بهار


 
 
سرد
نویسنده : شهید گُمنام! افسانه زنی از دیار سبز - ایران سرزمین من ) - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
 

تصمیم گرفت؛

سکوت کند، گنجشک اشی مشی

در هوای سرد افکارت