نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/۱٠
 

اوشو می گوید :

 پیام من عشق است . پیامی ساده که هیچ پیچیدگی ندارد. هیچ آیین

وتشریفات ، اصول اعتقادی وهیچ نظریه ای فلسفی ندارد. یپام من رویکردی ساده و مستقیم به زندگی است.تصاویر متحرک ، یاهو ، زیباسازی وبلاگ ، بهاربیست             www.bahar-20.com