نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٤
 

مرد وزن باید از لحاظ باطنی با هم یکی شوند وچنان عشقی را در دل جای دهند که هیچ عاملی موجب برهم زدن آن نشود وبه عبارت بهتر دو قلب سرشار از مهر بایستی از چنان عشقی آکنده گردد که هرگز از این موهبت آسمانی تهی نشود و ظاهر وباطن یکی گردد.قلب

از کتاب عشق نیروی برتر