نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

نامه چار لی چاپلین به دخترش
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٦
 

دل به زر و زیور نبند زیرا بزرگ ترین الماس این جهان آفتاب است و خوشبختانه این الماس برگردن همه می درخشد اما اگر روزی دل به آفتاب چهره ی مردی بستی ، با او یک دل باش . به مادرت گفته ام در این باره برای تو نامه ای بنویسد. او عشق را بهتر از من می شناسد و او برای تعریف یک دلی ، شاید شایسته تر از من است .می دانم که پدران و فرزندان ، همیشه جنگ جاودانی با یکدیگر دارند. با اندیشه های من ،جنگ کن دخترم. من از کودکان مطیع ،خوشم نمی آید.

به نقل از مجله شادکامی