نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٢
 

عشق، گذشته را پاک نمی کند، اما آینده را متفاوت می سازد. وقتی ما تصمیم می گیریم که به زبان اصلی عشق همسرمان سخن بگوییم و ابراز محبت کنیم،فضای عاطفی ای خلق می کنیم که در آن می توانیم کشمکش ها وخطا های گذشته را جبران کنیم.چشمکزبان

از کتاب (چگونه به ا و بگویم دوستت دارم )نوشته دکترگری چاپمن