نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢
 

تاج : نقطه مقابل لباس

تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com سعی کنید تاج یا گل سرتان با لباس هماهنگی داشته باشد. اگر لباس مجلل وپرنقش ونگاری دارید، بهتر است تاج یا گل سرتان ساده وکم حجم باشد.

برای مثال:

 یک رشته مروارید واگرلباستان ساده وخودمانی است یا اینکه طبق رسم ورسوم عادی برگزار نمی شود،می توانید کلاه بگذارید یا یک تاج گل یا اینکه از شانه سر تزئینی در قسمتی که تاج یا گل سر را می گذارید، استفاده کنید.

کفش: راحتی پنهان

همه می دانیم که پادرد، می تواند یک روزرا کاملا خراب کند والبته اگر آن روز به خصوص، روز عروسی تان باشد.پس بایدلبخند

 ١- نباید کفش تیزوبلند باشد. به خصوص اگر بخواهید برقصید.

٢-پاشنه سفت ومحکم با ارتفاع متوسط نهایتا ۵ سانتیمتری باشد.

٣-با لباس مجلل و پر زرق وبرق کفش ساده وتخت بپوشید.

دستکش: برازندگی یک شب

اگر لباستان بدون یقه و آستین است دستکش های بلند تا بالای آرنج بپوشید. دستکش های  زیر آرنج معمولا همراه با لباس هایی با آستین های نواری کوتاه دارد . دستکش های مچی هم که با هر مدل آستین و یقه ست می شوند. اگر دستکش می پوشید، قبل از آن مطمئن شوید که به راحتی می توانید آنها را پپوشید و در آورید.

تصاویر زیباسازی ، عکس های یاهو ، بهاربیست       www.bahar-20.com مبارک باشد

مجله زندگی ایده آل