نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

درس!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٧
 

می گفت: وقتی معلم شدم! به شاگردانم از عشق می گویم وبه آنها یاد خواهم داد لبخندو خواهم گفت:

 کوتاه بیا ای هم سفر طولانی ام بامن از مهربانی بگو