نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۳٠
 

 نمی خواهم از غروب دلگیر برایت بنویسملبخندمی ترسم نوشته هایم بوی غم بگیردتعجبمن می خواهم ابر ها را کنار بزنم تا ستاره ی من دیده شود آن ستاره ی که از همه پرنور تر استلبخند

 من می خواهم از بهار بگویم از نسیم بهاری که با نغمه ی پرندگان زندگی می کنم ومن پرواز خواهم کرد آن بالا، بالاها قلب  واینجا بهشت من است بدون هیچ بغضیزبان