نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

قفسی را که از بهر خود ساخته اید! بشکنید
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳
 

اگر در زندگی اشتباهی کردید بگوئید که اشتباه کردم غرور را کنار بگذارید. اعتراف کنیدچشمک

اشتباه کردم، اشتباه کردم به همین راحتی راستی این هم دلیل براین نشود که هرکاری که دوست داشتید انجام بدهید و بعد بگوئید اشتباه کردمقلب

گفت: گریهاشتباه کردم، اشتباه شد!

گفتم :چی ازدواج با من ناراحتناراحت

گفت: نه بابا دلت خوشه

گفتمقهر