نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٤
 

واژه ها را بدون آنکه لب بگشایم کنار هم چیدم!

صدای درون مرا چه زیبا شنیدی !

وگنجشک ها با جیک،جیک شان

شادی می کردند! در یک روزبهاری

همه دانستند!

عشق ما راز نبود.

عشف ما ریشه در خاک بود.