نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

کاش به اطرافمان بیشتر توجه می کردیم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٧
 

 

 در کتابی خواندم: 

روزی دختری به کنار میز کار پدرش رفت و پرسید: داری چه کار می کنی؟

پدرش مشغول کار بود. کاغذ های زیادی را اطراف خود پراکنده کرده بود ودر حال زیرو رو کردن آنها بود.  وی بدون  این که به دخترک نگاهی بیاندازد، پاسخ داد: مشغول مرتب کردن برنامه هایم هستم. اینها نام افراد مهمی است که باید با آنها ملاقات کنم. دخترک مکث کرد و سپس پرسید: آیا اسم من هم در آن دفتر است؟!