نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

چشم های کم سویم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۱
 

از دریچه ی چشم های کم سویم تو را ،

کنجکاوانه بررسی کردم!

و حالا که به عقب بر می گردم

می بینم چشم هایم شاهد حقیقت بود!

ومغزم ماجرا ها را ثبت کرد!

وتو هی برایم شعر خواندی

وگفتی:

پیچک های عاشق آرام ، آرام می رویند.

وشادی را با خود می آورند.

و با صدای بلند وبلندتر گفتی : بیا با مهربانی مان بهار را لمس کنیم!

ومانند گنجشک های آوازه خوان برای هم شعر بگوییم!

ومن گفتم: در این هوای پر از دود خفه می شوم!

وتو گفتی : عزیزم! بیا یکبار هم شده با خودمان روراست نباشیم.