نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٦
 

عشق یعنی ... 

 فراموش نکردن  

loveis...   

unforgettable you  لبخند