نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

آرزو
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۱۸
 

در کوچه پس کوچه ها صدای آواز گنجشکها را می شنوم.

قدم هایم را آهسته تر می کنم،

یاد خاطره های زیبا یمان می افتم!

من وتو! نرم وآهسته قدم می زنیم با یک دنیا آرزو !