نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

برایم سوال شده ؟
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳۱
 

زندگی خوب یا بد،زشت یا زیبا

فقط دوستم داشته باش ای عزیزتز از جانمقلب

بیا مهربانانه کنار هم باشیم.

بیا از هم غافل نشویم!

این روزها! که تو نیستی دلم گرفته

برایم سوال شده من که عاشق تو و زندگیم و عاشق همه ی رنگهای خوب خدا وعاشق گنجشکان آوازه خوان!

پس چرا دلم بعد جوری گرفته سکوتم را نمی بینی؟

می ترسم من می خواهم در مهربانی تو گم شوم چون کودک نو پا

 من می ترسم! ازاین تنهایی!