نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

سرود عاشقی!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱
 

گفتی: هرروز در انتظارم هستی چون من بهترینم برای تولبخند

 ولی همه می گویند:تو دیوانه هستی که عاشق من هستیخنده

ومن می گویم:فقط عاشق من باشخجالت فقط

آنها نمی خواهند ما سرود عاشقی را با هم بنوازیمناراحت برای یکبار هم شدهحواست را جمع کن نگران