نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۸
 

عشق یعنی ... 

یه معجزه  

                                                                                                                                         love is                                                                   amiracle