نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

گفت و گفتم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٤
 

گفت : هر چقدر که خوب باشی باز هم دوستت ندارمنیشخند

گفتم:هرچقدر که بد باشی که هستی باز هم دوسسسسسسستت دارمزبان 

گفتم :باور نکن دروغ 13بدرقهقهه 89 بودنیشخند