نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

خورشید
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٦
 

خورشید در آسمان آبی مرا نگاه می کند،که چطور!

بادبادک ها را در آسمان به پرواز در می آورم.

خورشید مرا نگاه می کند.

 و می ترسد از اینکه طوفان در راه باشد.