نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

کدام چشمه
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٢:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٤/۱۱
 

دلی که عشق ندارد وبه عشق نیاز دارد.

آدمی را همواره درپی گم شده اش،

ملتهبا نه به  هر سو می کشاند.

خدا، آزاد ی، هنر و دوست،

دربیابان طلب بر سر راهش منتظرند

تا وی کوزه ی خالی خویش را

از آب کدامین چشمه پر خواهد کرد؟

 عاشقانه ها دکتر علی شریعتی