نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

رویای من!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۳
 

می گفت : من با رویای خود زندگی می کنمقلب اعتقاد دارم و ایمان خواهم داشت که همیشه خدا مرا دوست خواهی داشت حتی زمانی که پرواز کنم در آسمان چشمک