نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

سبز من !
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٩
 

اسم خودتون را با حروف انگلیسی بنویسید        بهاربیست       zibasazi.bahar-20.comمی گوید:

هر چه برایت می نویسم سبز می شود.

وهرچه برایت می خوانم سبز است!

چون دنیای من سبز استقلب

یادت باشد!

ما می توانیم سبز باشیماوه

اگر تو بخواهی

حتا

پاییز وزمستان سرد را هم سبز ببینیمچشمک