نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

سهراب سهپری
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
 

سفر مرا در باغ چند سالگی ام برد

وایستادم تا

دلم قرار بگیرد،

صدای پر پری آمد

ودر که باز شد

من از هجوم حقیقت به خاک افتادم