نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

باران الهی !
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
 

تنگ غروب است

نگاه کن مهتاب ستاره ها حرفی برای گفتن دارند / در این شب پر رمز وراز

و تو باز می آیی !

می دانم / من پشیمان نیستم زیرا انسان کامل نیست

و من - و تو

به مانند خورشید تابان می درخشیم

و باران می بارد برای خشنودی ما !