نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

سهراب سپهری
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
 

بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

دیدهام گاهی در تب - ماه می آید پایین

می رسد دست به سقف ملکوت.

دیده ام- سهره بهتر می خواند.

گاه زخمی که به پا داشته ام

.........