نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

صدای پای آب از سهراب سپهری
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٦
 

مردمان را دیدم

شهرها را دیدم

دشت ها را، کوها را دیدم

آب را دیدم، خاک را دیدم

نور وظلمت را دیدم

وگیاهان را در نور، وگیاهان را درظلمت دیدم

جانورها رادر نور ، جانورها را در ظلمت دیدم

وبشر رادر نور، وبشر را در ظلمت دیدم