نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

زن دیروز / زن امروز !
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳٠
 

در تنهایی خویش با روحم رفیق شدم ، نمی دانستم به دوستی من و روحم حسد می ورزد.