نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

من دانای کل هستم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٤
 

گاهی بلند بلند وگاهی آهسته و شمرده شعر حافظ می خواندی این روند توست،

ای پیک راستان خبر یار ما بگو

احوال گل وبلبل دستان سرا بگو

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

با یار آشنا سخن آشنا بگو