نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

من چه گفتم - تو چه گفتی- او چه گفت....
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٤
 

با بدجنسی تمام بر خودم خندیدم؛ زنی که در آینه چهره اش پنهان کرد.

 من با چه لجهه ایی حرف می زنم؟