نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

کاش!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
 

شوک هایم

١

٢

٣

۴

۵

... نبود

کاش در چمدان پنهان می کردم،

وبعد؛ در زیر خروارها خاک چال می کردم.