نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

امروز تنها آمده!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
 

...  یا کریم کوچولو پشت پنجره اتاقِ من است جرات نمی کنم حتا نفس بکشم، پس

بی حرکت عکس می اندازم.