نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٠
 

عشق یعنی ...

 آشپزی کردن به نوبت                   نیشخند

                                                                  love is     

      taking turns at cooking