نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

نقطه سر خط
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٦
 

داستانم تمامی نداره، بعد از این همه فکر کردن پایان داستان را تو بگو...آخر داستان می تواند اول داستان باشد.