نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

گفتم - گفت امروز من و او....
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۸
 

گفتم: زندگی زیباست

 با ناله ای گفت : اوهوه....؟ یادم نبود

گفتم:بیا فرض کنیم زندگی زیباست

گفت: فقط همین، حرف پر معنایی است؟