نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

نمایشگاه پلیس
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
 

در دفتر کاهی سفیدش نوشت شهید گمنام....

 از زمین که دلم می گیرد به آسمان پرواز می کنم.

در آسمان چرخی می زنم و از بالا نظاره گرم

عجب دنیایست