نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

امروز دوشنبه...
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/٩
 

در کوچه پس کوچه های ذهنم پُر از خاطره های کودکی؛ که کودکی

نکردم پرواز می کند.به آسمان آبی نقاشی ام.

 می ایستم، نگاه می کنم، شک می کنم به همه ی آدمیان.... هنگام

 سفرم لباس سفید بر تن کنید. سفید یعنی پاک، رو راستی یعنی من،

  یعنی تو...

 می شکنم، می شکنیم از دورویی.