نقطه سر خط : افسانه بانویی از دیار سبز

بهترین دوستان من( تقاشی- عکاسی - شعر و داستان نویسی) می بینی دوستان مرا!

در هنگام خواندن شعر 11/ اسفند /89
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
 

صدای قار قار کلاغ ها در ساعت ٣٠/۶خیال هایم را ترساند. خیال هایم

پرواز کردند. هنگامی که صدای ترمز ماشین مرا با خود بُرد!